Color de Sorra de Sant Pol.

Conduiria com sempre faig acariciant-te la cama esquerra, del genoll a l’entre-cuix rascant-te les mitges mentres tu em parles, o simplement sabent que em mires. Sabent com deia aquell poeta argentí que ens vam arriscar i va sortir bé.